Lệnh vẽ cơ bản autocad cần biết

1. Nhóm lệnh vẽ hình cơ bản.

1. L – Line : đoạn một thẳng

2. Pl – Polyline : vẽ đa tuyến ( các đoạn thẳng liên tiếp dính vào nhau )

3. Rec – Rectang : Hình chữ nhật

4. C – Circle : Hình tròn

5. Pol – Polygon : Đa giác đều

6. El – Ellipse : Elip

7. A – Arc : Cung tròn

đào tạo autocad cấp tốc

2. Nhóm lệnh xóa, sao chép, di chuyển, phóng to thu nhỏ, xoay đối tượng….

1. Co, Cp – Copy : Sao chép đối tượng

2. M – Move : Di chuyển đối tượng

3. Ro – Rorate : Xoay đối tượng

4. P – Pan : Di chuyển tầm nhìn trong bản vẽ ( gõ P sau đó chuột trái để di chuyển)

5. Z – Zoom : Phóng to thu nhỏ tầm nhìn

6.E   Erase : Xóa đối tượng

3. Nhóm lệnh đường kích thước.

1. D – Dimension : Đo đường kích thước

2. Dco – Dimcontinue : Dim kích thước nối tiếp ( Chọn vào chân dim đã kéo, hoặc khi sử dụng Dli xong ta có thể xài Dco để tiếp theo)

3. Dba- Dimbaseline : Dim kích thước song song

4. Dli – Dimlinear : Dim kích thước phương x,y

5. Dal – Dimaligned : Dim kích thước xiên (góc bất kỳ)

6. Ddi – DimDiameter : Dim kích thước đường kính

7. Dan – Dimangular : Dim kích thước góc

8. Dra – Dimradius : Dim kích thước bán kính

4. Nhóm lệnh quản lý.

1. La – Layer : Quản lý hiệu chỉnh layer

2. Se – Settings : Quản lý cài đặt tùy chỉnh lệnh trong Osnap

3. Op – Options : Quản lý cài đặt mặc định (Phần này khá nhiều thứ trung tâm sẽ hướng dẫn sau)
https://tungshop.com/vape/

Trong thời gian mới bắt đầu học Cad ,trung tâm muốn các bạn học hết và thao tác thành thạo những lệnh cơ bản quan trọng nhất autocad là ở mục 1 và 2. Chỉ có học thuộc hết nó bạn mới qua phần tiếp theo được. Mỗi ngày nhồi nhét vào đầu tầm 5 đến 10 lệnh tầm 1 tháng bạn có thể biết rõ về những lệnh cơ  bản trong Cad.

Tin Liên Quan