Lệnh vẽ cơ bản autocad cần biết

1. Nhóm lệnh vẽ hình cơ bản.

1. L – Line : đoạn một thẳng

2. Pl – Polyline : vẽ đa tuyến ( các đoạn thẳng liên tiếp dính vào nhau )

3. Rec – Rectang : Hình chữ nhật

4. C – Circle : Hình tròn

5. Pol – Polygon : Đa giác đều

6. El – Ellipse : Elip

7. A – Arc : Cung tròn

đào tạo autocad cấp tốc

2. Nhóm lệnh xóa, sao chép, di chuyển, phóng to thu nhỏ, xoay đối tượng….

1. Co, Cp – Copy : Sao chép đối tượng

2. M – Move : Di chuyển đối tượng

3. Ro – Rorate : Xoay đối tượng

4. P – Pan : Di chuyển tầm nhìn trong bản vẽ ( gõ P sau đó chuột trái để di chuyển)

5. Z – Zoom : Phóng to thu nhỏ tầm nhìn

6.E –  Erase : Xóa đối tượng

3. Nhóm lệnh đường kích thước.

1. D – Dimension : Đo đường kích thước

2. Dco – Dimcontinue : Dim kích thước nối tiếp ( Chọn vào chân dim đã kéo, hoặc khi sử dụng Dli xong ta có thể xài Dco để tiếp theo)

3. Dba- Dimbaseline : Dim kích thước song song

4. Dli – Dimlinear : Dim kích thước phương x,y

5. Dal – Dimaligned : Dim kích thước xiên (góc bất kỳ)

6. Ddi – DimDiameter : Dim kích thước đường kính

7. Dan – Dimangular : Dim kích thước góc

8. Dra – Dimradius : Dim kích thước bán kính

4. Nhóm lệnh quản lý.

1. La – Layer : Quản lý hiệu chỉnh layer

2. Se – Settings : Quản lý cài đặt tùy chỉnh lệnh trong Osnap

3. Op – Options : Quản lý cài đặt mặc định (Phần này khá nhiều thứ trung tâm sẽ hướng dẫn sau)

Trong thời gian mới bắt đầu học Cad ,trung tâm muốn các bạn học hết và thao tác thành thạo những lệnh cơ bản quan trọng nhất autocad là ở mục 1 và 2. Chỉ có học thuộc hết nó bạn mới qua phần tiếp theo được. Mỗi ngày nhồi nhét vào đầu tầm 5 đến 10 lệnh tầm 1 tháng bạn có thể biết rõ về những lệnh cơ  bản trong Cad.

Tin Liên Quan