Lịch khai giảng

Lịch học

By : 2246 Views14/02/2019

Lịch học

Trung tâm sẽ  sắp xếp lịch học  linh động theo thời gian của học viên tối đa, sau khi đăng ký thì … Đọc thêm » “Lịch học”

Trung tâm sẽ  sắp xếp lịch học  linh động theo thời gian của học viên tối đa, sau khi đăng ký thì có thể học luôn được, thông thường: Ngày học: có thể đăng ký tuần học 03 buổi (2-4-6, hoặc 3-5-7), hoặc cũng có thể 06 buổi (thứ 2 -> 7) nếu học viên cần học cấp tốc. Giờ học: mỗi buổi học khoảng 2h,...

Xem thêm