Tiếng Anh A2

Lớp chứng chỉ tiếng anh B1

chứng chỉ tiếng anh b1

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ A2, CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH B1 | Liên hệ : 0902.180.200 Trung tâm ngoại ngữ - tin học Hà Nội 52 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội - 0936.34.3663 - 0902.180.200.        Bạn đang cần chứng chỉ tiếng anh A2 , chứng chỉ tiếng anh B1 để phục vụ công việc, để thi công chức, viên chức nhưng bạn lo lắng rằng kiến thức mình chưa đủ thi, thời gian chuẩn bị cho … Đọc Thêm

Công văn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tin học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

chứng chỉ tiếng anh bgd

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 3775/BGDĐT-GDTX                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo Triển khai thực hiện Luật viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng về quản … Đọc Thêm

Giới thiệu Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu

17198843_1241116662609075_835672788_n

          Ngày 30 tháng 9 năm 2008. Thủ Tướng Chính Phủ đã ký quyết định số số 1400/QĐ-TTG, phê duyệt Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu làm chuẩn đào tạo trình độ tiếng Anh kèm theo đó là “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam giai đoạn 2008-2020”. Ngày 15 tháng 2 năm 2012, Bộ giáo dục và Đào tạo đã Ban hành Thông tư 05 /2012/TT- BGDĐT, qui định về về … Đọc Thêm

Thi chứng chỉ A2

luyen-thi-tieng-anh-1

Thông báo tuyển sinh thi cấp chứng chỉ chuẩn khung châu âu. TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH A2, B1, B2, C1  CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI. THEO KHUNG CHÂU ÂU ÁP DỤNG CHO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, NGHIÊN CỨU SINH, GIÁO VIÊN TRUNG HỌC, TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG.       Bạn đang cần cấp chứng chỉ tiếng anh khung châu âu a2, chứng chỉ b1 để phục vụ công việc nhưng kiến thức bị mất gốc và kiến thức không vững vàng. … Đọc Thêm

April - 27 - 2017 7:52 PM- Vietnam