Tiếng Anh Khung Châu Âu

Lớp chứng chỉ tiếng anh B1

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ A2, CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH B1 | Liên hệ : 0902.180.200 Trung tâm ngoại ngữ - tin học Hà Nội 52 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội - 0936.34.3663 - 0902.180.200.        Bạn đang cần chứng chỉ tiếng anh A2 , chứng chỉ tiếng anh B1 để phục vụ công việc, để thi công chức, viên chức nhưng bạn lo lắng rằng kiến thức mình chưa đủ thi, thời gian chuẩn bị cho … Đọc Thêm

Chứng chỉ theo chuẩn kỹ năng CNTT sẽ thay thế chứng chỉ tin học A, B, C

           Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục dùng chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C cho đến khi Thông tư liên tịch của 2 Bộ GD&ĐT, TT&TT quy định hoạt động tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT được ban hành và có hiệu lực. Thông tư liên tịch của Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT dự kiến sẽ được ban hành trong tháng … Đọc Thêm

Công văn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tin học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSố: 3775/BGDĐT-GDTX                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2016Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạoTriển khai thực hiện Luật viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng về quản … Đọc Thêm

Giới thiệu Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu

          Ngày 30 tháng 9 năm 2008. Thủ Tướng Chính Phủ đã ký quyết định số số 1400/QĐ-TTG, phê duyệt Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu làm chuẩn đào tạo trình độ tiếng Anh kèm theo đó là “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam giai đoạn 2008-2020”. Ngày 15 tháng 2 năm 2012, Bộ giáo dục và Đào tạo đã Ban hành Thông tư 05 /2012/TT- BGDĐT, qui định về về … Đọc Thêm

Thi chứng chỉ A2

Thông báo tuyển sinh thi cấp chứng chỉ chuẩn khung châu âu.TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH A2, B1, B2, C1  CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI. THEO KHUNG CHÂU ÂU ÁP DỤNG CHO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, NGHIÊN CỨU SINH, GIÁO VIÊN TRUNG HỌC, TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG.      Bạn đang cần cấp chứng chỉ tiếng anh khung châu âu a2, chứng chỉ b1 để phục vụ công việc nhưng kiến thức bị mất gốc và kiến thức không vững vàng. Hãy đến … Đọc Thêm

December - 29 - 2017 3:06 PM- Vietnam