TOEFL ITP

Bài thi toefl itp và điểm số quy đổi

By : 1464 Views28/12/2017

Bài thi toefl itp và điểm số quy đổi

GIỚI THIỆU BÀI THI TOEFL ITP – Bài thi TOEFL ITP là bài thi đánh giá trình độ sử dụng … Đọc thêm » “Bài thi toefl itp và điểm số quy đổi”

GIỚI THIỆU BÀI THI TOEFL ITP – Bài thi TOEFL ITP là bài thi đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người mà ngôn ngữ bản địa không phải là Tiếng Anh. – Đây là bài thi học thuật, dùng để đánh giá trình độ Anh Ngữ của các học viên từ bậc trung cấp đến cao cấp. – Với những tiện ích của...

Xem thêm

Chứng Chỉ Tiếng Anh Toefl ITP

By : 185 Views28/12/2017

Chứng Chỉ Tiếng Anh Toefl ITP

TRUNG TÂM TỔ CHỨC ÔN, THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TOEFL ITP TƯƠNG ĐƯƠNG A2(BẬC 2) KHUNG THAM CHIẾU CHÂU … Đọc thêm » “Chứng Chỉ Tiếng Anh Toefl ITP”

TRUNG TÂM TỔ CHỨC ÔN, THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TOEFL ITP TƯƠNG ĐƯƠNG A2(BẬC 2) KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU.   chứng chỉ tiếng anh toefl itp ♥ Đơn vị cấp chứng chỉ: IIG VIỆT NAM ♥ Đối tượng học viên: • Cán bộ công chức, viên chức nâng ngạch, chuyển ngạch. • Học sinh, sinh viên, giảng viên các trường đại học, cao...

Xem thêm