Luyện thi chứng chỉ tin học thông tư 03

Chứng chỉ theo chuẩn kỹ năng CNTT sẽ thay thế chứng chỉ tin học A, B, C

ứng dụng cntt cơ bản

           Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục dùng chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C cho đến khi Thông tư liên tịch của 2 Bộ GD&ĐT, TT&TT quy định hoạt động tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT được ban hành và có hiệu lực.   Thông tư liên tịch của Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT dự kiến sẽ được ban hành trong tháng … Đọc Thêm

Công văn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tin học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

chứng chỉ tiếng anh bgd

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 3775/BGDĐT-GDTX                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo Triển khai thực hiện Luật viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng về quản … Đọc Thêm

Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

ứng dụng cntt cơ bản

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số … Đọc Thêm

Khóa Học “Ứng Dụng CNTT Cơ Bản”

ứng dụng cntt cơ bản

Khóa Học luyện thi  "Ứng Dụng CNTT Cơ Bản" - Chuẩn IC3 của Trung Tâm Tin Học - Ngoại Ngữ Hà Nội - 52 Tạ Quang Bửu - Hai Bà Trưng - Hà Nội. ĐT : 043.8636964 - 0902.180.200 - 0936.34.3663. - Các khóa học tại công ty cấp đầy đủ các kỹ năng cần thiết học tập và làm việc; là cơ sở để xác định chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và là điều kiện để xét tuyển, bổ nhiệm, … Đọc Thêm

Chứng Chỉ Tin Học Thông Tư 03

thi-chung-chi-tin-hoc-ic3

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT  CHO GIÁO VIÊN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, SINH VIÊN THEO CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT- BTTTT BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG.   NỘI DUNG ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT: • Máy tính căn bản: Chương trình bao gồm các nội dung cơ bản về phần cứng và phần mềm, hệ điều hành của máy tính cũng với những sự cố thường gặp trong khi sử … Đọc Thêm

March - 29 - 2017 10:07 PM- Vietnam