Bài thi toefl itp và điểm số quy đổi

GIỚI THIỆU BÀI THI TOEFL ITP

– Bài thi TOEFL ITP là bài thi đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người mà ngôn ngữ bản địa không phải là Tiếng Anh.

– Đây là bài thi học thuật, dùng để đánh giá trình độ Anh Ngữ của các học viên từ bậc trung cấp đến cao cấp.

– Với những tiện ích của bài thi TOEFL ITP, nhiều trường học, trường đại học, học viện , các tổ chức đào tạo …. trên toàn thế giới đã sử dụng bài thi này để đánh giá sự tiến bộ của các học viên sau khóa học, tuyển đầu vào cho chương trình học, trao học bổng đào tạo, làm điều kiện để xét tốt nghiệp…

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI TOEFL ITP

– Những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ.

– Những người học tiếng Anh để xét tốt nghiệp Tú tài, theo học chuyển tiếp cao đẳng, đại học.và sau đại học trong nước

– Đánh giá trình độ sử dụng Tiếng Anh của bản thân

CẤU TRÚC BÀI THI TOEFL ITP

– Bài thi  được làm trên giấy, dưới dạng  trắc nghiệm. Mỗi câu sẽ có 4 phương án trả lời.

– Bài thi : được chia làm 3 phần, với cấu trúc mỗi phần như sau:

Phần thiThời lượngSố câu hỏiThang điểm
Nghe hiểu35 phút5031-68
Cấu trúc & Ngữ pháp25 phút4031-68
Đọc Hiểu55 phút5031-67
Tổng115 phút140310-677

KẾT QUẢ BÀI THI TOEFL ITP

– Thí sinh sẽ được nhận  Phiếu điểm (SCORE REPORT), cùng với một thư xác nhận của IIG Việt Nam tại địa điểm thi sau 5 ngày làm việc.

– Thí sinh chỉ nhận 01 (một) Phiếu điểm duy nhất, không cấp bản sao. Trên Phiếu điểm có tên đơn vị tổ chức kì thi, thông tin cá nhân, điểm thi của từng phần thi và tổng điểm.

– Cách tính điểm của bài thi TOEFL ITP:

Tổng điểm = [(Điểm phần 1 + Điểm phần 2 + Điểm phần 3) x 10] /3

– Thang điểm: từ 310 đến 677 điểm

Điểm số TOEFL ITP được quy đổi sang Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) như sau:

TOEFL ITP<337337450500627
Cấp độ CEFRA1A2B1B2C1

Điểm số TOEFL ITP được tham chiếu sang khung Năng lực Ngoại ngữ (NLNN) Việt Nam như sau:

TOEFL ITP<337337450500627>627
Khung NLNN Việt NamBậc 1Bậc 2Bậc 3Bậc 4Bậc 5Bậc 6
Facebook Comments
[fbcomments]

Tin Liên Quan

December - 29 - 2017 2:14 AM- Vietnam